• Piedalies Baltijas seminārā par Jauniešu demokrātijas projektiem!

    Iespēja jauniešiem un pašvaldību pārstāvjiem piedalīties Baltijas seminārā par Jauniešu demokrātijas projektiem, kas notiks 15.-17.oktobrī Polijā. Semināra mērķis ir popularizēt Jauniešu demokrātijas projektus un dot iespēju dalībniekiem no Baltijas jūras reģiona valstīm veidot starptautisku partnerību turpmākajai sadarbībai šī projektu veida ietvaros. Pieteikšanās termiņš - 2008.gada 8.septembris. Uzturēšanās un ēdināšanas izdevumus sedz Polijas Nacionālā aģentūra, savukārt ceļa izdevumus sedz v/a JSPA. Vairāk informāciju un pieteikuma veidlapu var iegūt šeit .