• Piedalies Jauniešu dienā!

    Biedrības „Latvijas Jauno Zemnieku klubs" un „Zemgales NVO centrs" sadarbībā ar Jelgavas pilsētas Domi 17. augustā no plkst. 11.00 Hercoga Jēkaba laukumā, Jelgavā rīko Jauniešu dienu Jauniešu diena Jelgavā šādā apmērā notiks pirmo reizi. Pasākums tiek organizēts par godu Starptautiskajai jauniešu dienai. Pasākuma mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.