• Piedalies konferencē par vecuma diskrimināciju nodarbinātībā!

    Fonds „Pour la Solidarité" un organizācija „Diesis" šī gada 17.septembrī Briselē organizē starptautisku konferenci „Vecuma diskriminācija nodarbinātībā - realitāte un izaicinājumi sociālajiem partneriem un sociāli ekonomiskajam sektoram Beļģijā, Eiropas Savienībā". Konferences mērķis ir novērtēt vecuma diskriminācijas stāvokli darba tirgū Beļģijā, Eiropā un izvērtēt sociālā dialoga lomu kā atslēgas instrumentu, lai cīnītos pret šo diskriminācijas veidu. Lai reģistrētos konferencei, jānosūta pieteikums (Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefons un organizācijas nosaukums) Diane Grossot uz e-pastu: diane.grossot@pourlasolidarite.be Vairāk informācijas meklē šeit.