• Piedalies konkursā „Mans iecietības izaicinājums”!

    Lai aicinātu sabiedrību aizdomāties par savstarpējām attiecībām un veicinātu tolerances veidošanos vienam pret otru, Sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts izsludinājis stāstu konkursu „Mans iecietības izaicinājums". Konkursa ietvaros ikviens tiek aicināts sūtīt savu stāstu, kurā tiek atspoguļota cieņpilna un toleranta attieksme vienam pret otru - kāds labs piemērs, no kura mēs visi apkārtējie varētu mācīties. Stāstus aicinām iesūtīt līdz 26.martam uz e-pastu: pr@integracija.gov.lv vai uzrakstīt tos Sekretariāta interneta mājas lapā www.integracija.gov.lv . Trīs labāko stāstu autori tiks apbalvoti!