• Piedalies seminārā par ģimenes atbalsta sistēmām un bērnu tiesību aizsardzību!

  Eiropas Savienības Pārejas programmas Twinning Light Austrijas un Latvijas sadarbības projekta „Administratīvās kapacitātes stiprināšana ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas jomā" ietvaros Bērnu un ģimenes lietu ministrija šī gada septembrī rīko apmācību seminārus sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, bāriņtiesu darbiniekiem un citiem speciālistiem. Semināra mērķis ir pilnveidot ģimenes atbalsta sistēmas un bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošo speciālistu zināšanas un iepazīstināt ar Austrijas pieredzi ģimenes atbalsta koordinēšanā. Apmācību seminārs notiks:
  • Zemgales reģiona pārstāvjiem 2008.gada 9.septembrī Rīgā, Kalēju ielā 9/11, viesnīcas „Konventa sēta" telpās.
  • Kurzemes reģiona pārstāvjiem 2008.gada 11.septembrī Rīgā, Kalēju ielā 9/11, viesnīcas „Konventa sēta" telpās.
  • Vidzemes reģiona pārstāvjiem 2008.gada 12.septembrī Cēsīs, Gaujas ielā 45, Cēsu 2.pamatskolas telpās.
  • Rīgas reģiona pārstāvjiem 2008.gada 15.septembrī Rīgā, Kalēju ielā 9/11, viesnīcas „Konventa sēta" telpās.
  • Latgales reģiona pārstāvjiem 2008.gada 18.septembrī Rēzeknē, Rēzeknes pilsētas domes zālē, Atbrīvošanas alejā 93.
  Pieteikums semināram jāsūta Projektu departamenta vecākajam referentam Emīlam Pūlmanim uz e-pastu: Emils.Pulmanis@bm.gov.lv, tālr. 67356503! Vairāk informācijas un semināra darba kārtība šeit.