• Piesakies atbalstam kopienu centru darbībai!

    Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (KIF) informē, ka līdz š.g. 1.augustam Vidzemes NVO iespējams sniegt projektu pieteikumus programmas „Atbalsts kopienu centru darbībai Latvijas reģionos" ietvaros. Programmas mērķis ir atbalstīt tās Vidzemes NVO, kuras darbojas kā kopienu centri un veicina ģimeņu un jauniešu iesaistīšanos vietējās aktivitātēs un darba tirgū. Finansējums var tikt paredzēts organizācijas telpu renovācijai un labiekārtošanai, mācību vides radīšanai un mācību organizēšanai, kā arī aktivitātēm iedzīvotāju iesaistīšanai un veselīga dzīvesveida veicināšanai. Vairāk informāciju var iegūt šeit .