• Piesakies un piedalies reģionālajā konferencē par NVO attīstību Saldū!

  Trešā, biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) organizētā reģionālā konference par izmaiņām biedrību un nodibinājumu darbībā notiks 21.maijā, Saldū. eLPA ielūdz piedalīties Kurzemes NVO konferencē „2014: atskaites punkts NVO attīstībā”, lai pilnveidotu sapratni par situāciju NVO sektorā.


  Ieskats par konferencē apskatāmajām tēmām:

  • dati par izmaiņām Kurzemes NVO darbībā: Kurzemes reģionā ir 13% jeb 2258 organizāciju no NVO kopskaita Latvijā (dati par 03.07.2013.). Kurzemes reģionā 39% jeb 885 biedrības un nodibinājumi no kopējā NVO skaita reģionā ir reģistrētas Liepājā. Savukārt, Pāvilostā ir vislielākais NVO blīvums Latvijā - uz 1000 iedzīvotājiem ir nodibinātas 13 biedrības un nodibinājumi!
  • sabiedrības līdzdalības aktivitātes mērījumi pašvaldības ietvaros. Piemēram, sabiedriski aktīvi ir gan tie cilvēki, kas organizē pasākumus, gan tie, kas piedalās www.manabalss.lv balsojumos, gan tie, kas brīvprātīgi ziedo savu laiku un zināšanas, lai palīdzētu citiem. Konferencē sniegsim ieskatu par to, kā noteikt, kura aktivitāte ir pilsoniski nozīmīgākā demokrātiskā iekārtā;
  • ikgadēji organizācijas darbības efektivitātes mērījumi ir vajadzība, kas ļauj organizācijas vadībai, biedriem, sadarbības partneriem gūt priekšstatu par biedrības, nodibinājuma stiprajām pusēm;
  • diskusija ar NVO, Saeimas deputātiem un domes darbiniekiem par atbalsta instrumentiem NVO sektoram sniegs ieskatu pamatojumam par Latvijas nevalstisko organizāciju atbalsta fonda izveidi.

  Aicinām iepazīties ar konferences „2014: atskaites punkts NVO attīstībā” programmu pielikumā.
  Pieteikšanās konferencei ir līdz š.g. 19. maijam (ieskaitot), sūtot pieteikumu Līgai Brakovskai uz e-pastu: liga@nvo.lv, vairāk informāciju var iegūt pa tālruni 26411668. Aicinām konferencē piedalīties Kurzemes biedrību un nodibinājumu, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvjus un studentus.
  Nākamā, ceturtā un noslēdzošā eLPA organizētā  reģionālā konference notiks Latgales reģionā, Preiļos – 28.maijā, informācija par programmu sekos!

  Konference ir projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” aktivitāte, ko īsteno Latvijas Pilsoniskā alianse. Projekts tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

  Pielikumi