• Pilsoņi piedalīsies Turcijas konstitūcijas sastādīšanā!

    Turcijas sabiedrībai demokratizējoties un sekularizējoties, ir panākta jauna situācija. Valsts pilsoņi ņems dalību jaunas Turcijas konstitūcijas veidošanā, kā pamatā būs noslēgtais sabiedriskais līgums ar valsti. Sabiedrība tiks informēta par valsts vēsturi, institūciju uzdevumiem, iezīmēm un funkcijām. Informācija tiks iegūta sadarbojoties NVO, masu medijiem, politiskajām partijām, profesionālajām organizācijām. 21-09-2007