• Pilsoniskā aktivitāte palielinās

    Latvijas iedzīvotāji salīdzinot ar 2013. gadu ir kļuvuši sabiedriski aktīvāki – biežāk iesaistās dažādās pilsoniskajās aktivitātēs. Tai pat laikā sabiedrībā ir samazinājusies uzticēšanās dažādām sabiedriskajām un valsts institūcijām, tai skaitā NVO sektoram, kā arī palielinājusies skepse par iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju spēju ietekmēt likumdošanu un lēmumu pieņemšanas procesu valstī. Vai tas nozīmē, ka cilvēki paļaujas vairāk uz individuālajiem, nevis kopīgiem spēkiem?

    Latvijas Faktu sabiedriskās domas aptauja par NVO sektoru Latvijā, kas veikta septembrī, atklāj, ka Latvijas iedzīvotāji lielākoties izmanto savas vēlēšanu tiesības, kā arī labprāt ziedo un piedalās talkās. Taču būtiski divu gadu laikā ir palielinājies arī to cilvēku skaits, kas veic brīvprātīgo darbu, un pieaudzis iedzīvotāju skaits, kas iesaistījušies kādā organizācijā. Jāsecina, lai gan uzticēšanās dažādām organizācijām ir sarukusi, iedzīvotāji nav nolaiduši rokas, bet meklē veidus, kā pašiem ietekmēt savu un līdzcilvēku dzīvi.

     

    Pārskats par NVO sektoru ir projekta Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā aktivitāte. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
    www.sif.gov.lv    www.eeagrants.lv    www.eeagrants.org