• Pilsoniskās līdzdalības apmācības NVO pārstāvjiem

    Pilsoniskās līdzdalības apmācības NVO pārstāvjiem
    18. jūnijā no plkst. 11.00 – 16.00, Latvijas Pilsoniskās alianses biroja lielajā zālē Alberta ielā 13, notiks Pilsoniskās līdzdalības apmācības NVO pārtsāvjiem, kurā apskatīt tādus, jautājumus, kā: interaktīva skolēnu izglītošana par pilsoniskās līdzdalības jautājumiem, skolēnu iesaistes veicināšana, metodoloģijas apmācības, mācībspēka iesaiste, atgriezeniskās saites esamības motivēšana, bērnu drošības jautājumi, analītiskās domāšanas veicināšana. Ar apmācību programmu var iepazīties pielikumā.
    Lai veiksmīgāk izglītotu jauniešus par pilsoniskās līdzdalības nepieciešamību un tās nozīmi demokrātijas stiprināšanā Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecību Rīgā rīko pilsoniskās līdzdalības apmācības NVO pārstāvjiem.

    Pielikumi