• Pļaviņās atklāta jauna „Ideja”!

    Šī gada 11.septembrī Pļaviņās tika atklāts Jauniešu iniciatīvu centrs „Ideja", kuru līdzfinansē Bērnu un ģimenes lietu ministrija (BM) . Jauniešu centrs piedāvās dažādas saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Centrā jau aktīvi darbojas 26 jaunieši, kuri palīdzēja arī veikt centra telpu remontdarbus. Ar BM atbalstu kopš 2004.gada Latvijas pilsētās un reģionos tapuši 33 jaunatnes iniciatīvu centri.