• Prezentēs jaunatnes politikas vīziju nākamajiem 10 gadiem

    24.09.2007. Latvijas Jaunatnes padome prezentēs vīziju par jaunatnes politikas attīstību Latvijā nākamajos desmit gados. Vīzijas prezentēšana norisināsies plkst.16.00, O.Kalpaka bulvārī 10 - 18, klātesot jaunatnes organizāciju vadītājiem un valdības pārstāvjiem. Vīzija tapusi sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, kā rezultātā tika īstenots projekts „Valsts Jaunatnes politikas pamatnostādņu izstrāde 2008 - 2018 gadam". Projekta gaitā tika veiktas diskusijas visos Latvijas reģionos, tika aptaujāti jaunieši par viņu redzējumu jaunatnes politikas jomu attīstībā nākamajos desmit gados. 21-09-2007