• Priekšlikumi “Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007 – 2013” padomei

  eLPA izstrādājusi vairākus priekšlikumus NAP padomes sēdei, kas risināsies š.g. oktobrī. Lai NAP paredzētie uzdevumi sadaļā Valsts un sabiedrības attīstība tiktu risināti veiksmīgi un norādītie mērķi sasniegti, eLPA rosina lielāku uzmanību vērst šādiem aspektiem:
  1. finansiālās ilgtspējas nodrošinājums nevalstiskajām organizācijām nacionālajā līmenī no valsts budžeta un citiem avotiem;
  2. nevalstisko organizāciju stiprināšana vietējo pašvaldību mērogā, panākot konsultatīvo padomju izveidi, kuru galvenais uzdevums būtu sadarbība ar pašvaldībām;
  3. nevalstisko organizāciju finansēšana pašvaldību līmenī, pilnveidojot pašvaldību budžetu ar sadaļu „Sabiedrības grupu iniciatīvu atbalsts";
  4. nevalstisko organizāciju un valsts partnerība, deleģējot uzdevumus NVO.
  Priekšlikumi iesniegti Reģionālās attīstības un pašvaldību ministrijai.