Latvijas pilsoniskā aliance
  • Projekta “Uzņemošās pilsētas” darba grupas sēde

    07.02.2018. notika tikšanās projekta “Uzņemošās pilsētas” (“Arrival Cities”), kuras ietvaros projekta Latvijas darba grupas pārstāvji tika informēti par starptautiskā semināra Valdemarnā “Migrantu un bēgļu pilsoniskā līdzdalība” iegūto pieredzi un rezultātiem. Kā arī darba grupa turpināja darbu pie vietējā rīcības plāna izstrādes un projekta noslēguma pasākumu plānošanas, kas notiks 11.aprīlī Rīgā un 24.aprīlī Briselē.
    Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības URBACT III (2013-2020) programmas ietvaros, nodrošinot iesaistīto organizāciju līdzfinansējumu. Informācija par projektu “Uzņēmošās pilsētas” (“Arrival Cities”) pieejama šeit.