Latvijas pilsoniskā aliance
  • Projekta "Uzņemošās pilsētas" janvāra sēde

    05.01.2017. notika projekta “Uzņemošās pilsētas” ikmēneša sēde, kurā tika diskutēts par projekta komandas apkopotajām problēmām saistībā ar jauniebraucējiem, un tika nolemts, ka turpmākais solis ir definēto problēmu iespējamo risinājumu apzināšana. Tāpat sēdē tika apspriesta imigrantu/bēgļu iekļaušanas darba tirgū problemātika, kas būs nākamā pieredzes apmaiņas pasākuma Vantā tēma.


    Projekts “Uzņemošās pilsētas” ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā partneru no Itālijas, Spānijas, Portugāles, Somijas, Grieķijas, Vācijas un Francijas kopprojekts, kura darba grupas sastāvā ir arī biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”. Projekta kopējais mērķis ir apzināt situāciju migrācijas un integrācijas jomā projekta partneru dalībvalstīs un sagatavot rīcības plānu jauniebraucēju iekļaušanai sabiedrībā sadarbībā ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām partnervalstīs.