Latvijas pilsoniskā aliance
  • Projekts “Mēs esam vienoti dažādībā”

    Latviešu sieviešu invalīdu biedrība “Aspāzija” 2018. gada 13. septembrī uzsāk projekta “Mēs esam vienoti dažādībā” pirmo pasākumu “Ukraiņi Latvijas simtgadei”. Tās ietvaros sevi prezentēs Daugavpils ukraiņu kultūras centrs “Mrija”, daloties ar dziesmām, kultūras tradīcijām, dzīves redzējumu Latvijas daudznacionālajā vidē. Projekta mērķis ir veicināt vienotas, starpetniski saliedētas un plurālistiskas sabiedrības attīstību Ogres novadā, lai sabiedrībā kopumā būtu savstarpēji draudzīga un atvērta attieksme. Projekta ietvaros plānoti trīs pasākumi: “Ukraiņi Latvijas simtgadei”, “Latgaliskā mantojuma kopšana”,  “Sadziedāšana ar krievu un latviešu folkloras kopām”. Šo pasākumu laikā tiks identificēts kopējais un atšķirīgais, kas katru kultūru padara individuālu un atšķirīgu, t.sk., diskutēts, kā atšķirīgās lietas var inovatīvi un radoši, izmantojot radošās domāšanas tehnikas, pārnest citu kultūru dzīvēs.

     

    Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību  “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju