• Publiskā iepirkuma rezultāti

  18.06.2013. noslēdzās biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) publiskā iepirkuma: NVO mediju monitorings un analītiska ziņojuma izstrāde 2013. un 2015. gadā, pieteikumu pieņemšana. Monitoringa kopējais mērķis ir fiksēt NVO publicitāti, apkopojot informāciju par biedrībām un nodibinājumiem un ar pilsonisko sabiedrību saistītiem procesiem, kuru izmantot, analizējot kopējo NVO attīstību Latvijā. Iepirkums tiek īstenots iepriekš noteiktā projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” identifikācijas Nr. 2012.EEZ/INP/01.

   

  21.06.2013. eLPA iepirkumu komisija iepazinās ar publiskā iepirkuma pieteikumiem. Latvijas Pilsoniskās alianses publiskā iepirkuma komisijas sēdē tika pieņemts lēmums, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.2 daļai un saskaņā ar biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” izstrādāto iepirkuma nolikumu Nr. 1.5.-167, ka Nacionālā ziņu aģentūra LETA ir uzvarējusi iepirkumā ar izdevīgākajiem iepirkuma nosacījumiem.

   

  Iepirkums tiks veikts par diviem laika posmiem 2013. gadam un 2015. gadam. Pakalpojuma kopējā summa par abiem gadiem ir 3305 LVL bez PVN. Paredzamā līguma izpildes vieta ir Latvijas Republika. Pakalpojuma sniegšanas laika periods ir: 1.posms – 4 mēneši (2013. gada jūlijs - oktobris); 2.posms – 4 mēneši (2015. gada jūlijs - oktobris).


  Projekts „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.