Latvijas pilsoniskā aliance
  • Reģionālā NVO atbalsta programma

    09.03.2018. Kroņaucē norisinājās reģionālā NVO atbalsta programmas izvērtēšanas konference,  kurā reģionālie NVO resursu centri - biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs”, “Zemgales NVO centrs”, “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” “Latvijas Pilsoniskā alianse” un nodibinājums “Valmieras novada fonds” – prezentēja 2017.gadā sasniegto un reģionos īstenoto projektu rezultātus.
    Tāpat konferencē tika diskutēts par NVO atbalsta programmas nākotni – kādai tai būtu jābūt, kādas aktivitātes un kādā apjomā būtu jāatbalsta, kā arī kādai būtu jābūt projektu pieteikšanās un atskaitīšanās procedūrai.
    Prezentāciju un diskusiju laikā atklājās, ka pēdējos četros gados, kopš darbojas reģionālā NVO atbalsta programma, ir radušies vairāki jauni tradicionāli festivāli, vairākas mazas iniciatīvas “pāraugušas” nacionāla mēroga aktivitātēs, radītas ilgtspējīgas apmācību metodes, izveidojušies jauni sadarbības tīkli, kā arī no rīkotajām aktivitātēm ieguvēji nav bijuši tikai projektu mērķu grupas, bet arī tautsaimniecība kopumā.