• Rēzeknes iedzīvotāji labprātāk balso vēlēšanās nekā iet demonstrācijās

  Pie tāda secinājuma nonāca Karina Važnaja, kura nupat Rēzeknes Augstskolā aizstāvēja maģistra darbu par Rēzeknes iedzīvotāju iesaisti sabiedriskajos procesos. Karina izmantoja eLPAs izstrādāto elektronisko aptauju sabiedrības līdzdalības indeksa mērīšanai, kuru šobrīd var aizpildīt ikviens Latvijas iedzīvotājs, lai uzzinātu savu pilsoniskās līdzdalības indeksu.

  Indeksa aptauja liecina, ka Rēzeknes iedzīvotāji nav nedz aktīvāki, nedz pasīvāki kā citur Latvijā, lai gan aptaujātie eksperti atzinuši, ka sabiedrība ir visai kūtra. Pavisam aptaujā savas atbildes snieguši 300 iedzīvotāju, kuri pārsvarā izmanto pārstāvnieciskās demokrātijas līdzdalības rīkus – piedalās vēlēšanās un referendumos balsojot. Rēzeknē pilsoniski visaktīvākie ir cilvēki pirmspensijas un pensijas vecumā un cilvēki ar augstāko izglītību. Rēzeknieši labprāt ziedo un palīdz citiem, kas nonākuši grūtībās, tomēr vismazāk atbalsta un izmanto tādu līdzdalības demokrātijas formu kā kampaņošanu – iešanu demonstrācijās, piedalīšanos mītiņos un piketos.

  No visiem pilsoniskās ietekmes kanāliem visbiežāk tiek izmantots internets – iedzīvotāji balso internetā 4,5 reizes biežāk nekā tiekas ar vēlētiem deputātiem un politiķiem, un gandrīz 3 reizes biežāk nekā iesniedz sūdzības vai priekšlikumus valsts un pašvaldību iestādēm. To atzīst arī intervētie eksperti – iedzīvotāji ir aktīvāki tad, kad nav jāatklāj sava identitāte.

  Lai ietekmētu lēmumus sev un līdzcilvēkiem par labu, puse no aptaujātajiem Rēzeknes iedzīvotājiem tiekas ar izpildvaras pārstāvjiem un uzņēmumiem, viena trešā daļa ar nevalstiskajām organizācijām. Tikai 17% no aptaujātajiem sev labvēlīgu lēmumu ietekmēšanai vēršas pie lēmējvaras pārstāvjiem. Var secināt, ka Rēzeknes iedzīvotāju uzticība nevalstiskajām organizācijām ir lielāka nekā lēmējvarai.

   

  Sabiedrības līdzdalības indekss ir izstrādāts projektā Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā. Projekts tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

  www.sif.gov.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org