• Rīgas plānošanas reģiona projektu konkurss

  Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” izsludina projektu konkursu, kura ietvaros plānots piešķirt finansējumu biedrībām un nodibinājumiem Rīgas plānošanas reģionā. Konkursa mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģionā starpkultūru dialogu un pilsoniskās sabiedrības attīstību, tai skaitā mazākumtautību NVO darbu un uzlabot romu integrāciju sabiedrībā.

  Projektu konkurss iedalīts šādās jomās:
  1.    Mazākumtautību NVO atbalsta projekti;
  2.    Starpkultūru dialoga projekti;
  3.    Pilsoniskās sabiedrības attīstības projekti;
  4.    Romu integrācijas projekti.
   
  Projektus var iesniegt līdz 2016. gada 20. jūnija pl. 12.00 biedrībai “Latvijas Pilsoniskā alianse”  sūtot attiecīgo dokumentāciju uz adresi Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga LV-1011 un e-pastu alianse@nvo.lv.
  Projektu īstenošanas laiks ir no 2016. gada 1.jūlija līdz 2016. gada 16. decembrim. Finansētājs pēc lēmuma pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu, trīs darba dienu laikā elektroniski informē visus Pretendentus, kā arī ievieto informāciju interneta vietnē www.nvo.lv.


  Konkursa īstenošana norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” rezultātiem. Finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.
   

  Pielikumi