Latvijas pilsoniskā aliance
 • Sabiedrības līdzdalība ir iespējama, ja notiek brīnums!

  Šajā pirmssvētku laikā biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) vērš uzmanību, ka sabiedrības līdzdalība ir tā, kas var un ietekmē lēmumu pieņemšanu valstī un, pateicoties tieši NVO darbam, tiek veicināta līdzcilvēku dzīves kvalitātes paaugstināšanās un labklājība valstī.
  eLPA jau 12 gadus iestājas par visa NVO sektora interesēm un sniedz tam nepieciešamo atbalstu, lai sektors varētu veiksmīgi darboties un attīstīties.
  Infografikā iespējams iepazīties ar daļu no eLPA paveiktā šo gadu garumā. Kā piemēram, eLPA panāca NVO fonda izveidi Latvijā, kura ietvaros ik gadu 400 000 eiro tiek piešķirti Latvijas NVO.
  Lai eLPA varētu turpināt iesākto un spētu veikt kvalitatīvu NVO interešu aizstāvības darbu, aicinām Tevi ziedot eLPA darbības atbalstam!
  Aicinām ieraudzīt to, ka ikdienā ir kāds, kas seko līdzi tam, lai Tu un Tava organizācija vai arī organizācija, kuru Tu atbalsti, ikdienā varētu darīt savu darbu labāk.


  Ziedot eLPA darbības atbalstam var:
  Latvijas Pilsoniskā alianse
  Reģ. Nr. 40008087708
  Banka: Swedbank, HABALV22
  IBAN: LV24HABA0551009349318

  Pielikumi