Latvijas pilsoniskā aliance
  • Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumprojekta izskatīšana

    13.02.2018. biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore Kristīne Zonberga piedalīsies Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē par likumprojektu “Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums”, kurā pārstāvēs viedokli, kas iepriekš tika iesniegts rakstiskā atzinuma veidā, norādot, ka likumā paredzētās padomes locekļus ieceļ Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome, vienlaikus nenosakot likumā ekskluzīvas tiesības konkrētām organizācijām un, ka pamatojoties uz Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes lēmumu, izsludina un konkursa norisi nodrošina Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sekretariāts.