Latvijas pilsoniskā aliance
  • Saeimas komisijas sēde par NVO finanšu problemātiku

    04.10.2017. notika Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde, kurā tika izskatīts jautājums par finansējuma pieejamību nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un ar to saistīto problemātiku. Sēdē piedalījās Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece Inita Pauloviča, Sabiedrības integrācijas fonda Projektu konkursu nodaļas vadītāja Linda Mežviete, iepriekš minēto institūciju citi pārstāvji, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, tai skaitā biedrības “Latvijas Pilsoniskās alianse” direktora p.i. Kristīne Zonberga, biedrības “Ascendum” valdes priekšsēdētāja Zaiga Pūce un biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” vadītājs Andris Gobiņš.


    Komisijas sēdē Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece klātesošos iepazīstināja ar apkopoto informāciju par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, nevalstisko organizāciju skaitu un to darbības jomām. 


    Finanšu ministrijas pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar nevalstiskā sektora finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem ar nozaru ministriju starpniecību, kā arī informēja izmaiņām nākamajā gadā saistībā ar nodokļu politikas reformu.


    Sēdē biedrības “Latvijas Pilsoniskās alianse” direktora p.i. Kristīne Zonberga, biedrības “Ascendum” valdes priekšsēdētāja Zaiga Pūce un biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” vadītājs Andris Gobiņš vērsa ministriju pārstāvju un deputātu uzmanību uz virkni problemātiku saistībā ar nevalstisko organizāciju finanšu ilgtspēju: pēc nodokļu politikas reformas paredzams ievērojams ziedojumu apjoma kritums, NVO fonda finansējums vēl līdz šim nav vismaz minimālajā paredzamajā apjomā un zināms, ka valdība to neplāno palielināt, nepierimst diskusijas par saimnieciskās darbības ierobežošanu, kā arī nākošajos gados no valsts budžeta nav plānots atbalstīt Līdzfinansējuma programmu, kas bija svarīgs NVO finansējums, lai piesaistītu miljonus no ES, un EEZ/NOR finanšu instrumentu finansējums būs mazāks nekā iepriekšējos periodos. Vienlaikus nav atrisināta problemātika par valsts pārvaldes atbildīgo institūciju par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, un nav izveidots skaidrs mehānisms, kā NVO, kas pārstāv sabiedrības intereses, var pilnvērtīgi iesaistīties valsts budžeta plānošanas un izveides procesā.