Latvijas pilsoniskā aliance
  • Saeimas sēde par NVO tiesībām veikt saimniecisko darbību

    11.01.2017. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdes darba kārtībā iekļauts jautājums par Biedrību un nodibinājumu likuma 7.panta pirmās daļas piemērošanu. Sēdē aicināti piedalīties Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji, kā arī biedrības “Ascendum”, “Latvijas Pilsoniskā alianse”, “Latvijas Olimpiskā komiteja”, “Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija”, “Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība”, “Latvijas Samariešu apvienība”, “Latvijas Zaļā kustība”, “Pulmonālās hipertensijas biedrība” un “Pro Futuro” pārstāvji, kuri 2016.gada novembrī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājiem S.Dolgopolovam nosūtīja vēstuli ar priekšlikumiem, kā novērst Valsts ieņēmumu dienesta piemēroto Biedrību un nodibinājuma likuma 7. panta pirmās daļas interpretāciju attiecībā uz biedrību un nodibinājumu tiesībām veikt saimniecisko darbību, kas apdraud biedrību un nodibinājumu darbību.