Latvijas pilsoniskā aliance
 • Saskaņošanas sanāksme par Sociālo uzņēmumu komisiju

  04.01.2018. biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktora p.i. K.Zonberga piedalījās Labklājības ministrijas starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē par Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju”.
  Sanāksmē tika diskutēts par trim būtiskiem jautājumiem:


  1.    Finanšu ministrijas iebildumiem pret Sociālā uzņēmuma likuma 6.panta ceturtās daļas noteikto - nodrošināta atlīdzība par darbu komisijā tiem komisijas locekļiem, kas nav valsts amatpersonas. Finanšu ministrijas pamatojums iebildumiem ir līdzšinējā prakse citās komisijās, it īpaši Sabiedriskā labuma komisijā, kur nevalstisko organizāciju pārstāvji darbojas brīvprātīgi un valsts amatpersonas nesaņemot par šo atalgojumu (lai gan pienākumus veic to darba laikā savu amata pienākumu ietvaros). Diskusija noslēdzās ar to, ka tā kā likums šādā redakcijā ir pieņemts Saeimā, nosacījums netiks mainīts, tomēr Finanšu ministrija turpina uzturēt iebildumus. Savukārt K.Zonberga norādīja, ka šāda prakse, kad nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par to sniegto ekspertīzi netiek maksāts atalgojums, ir jāmaina un neatkarīgi no tā, kādu sektoru pārstāv, par veikto darbu ir jāsaņem atlīdzība.


  2.    Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas iebildumiem pret atalgojuma apmēru komisijas locekļiem, kas nav valsts amatpersonas. Esošā noteikumu redakcija paredz, ka šiem komisijas locekļiem tiks nodrošināta darba stundas tarifa likme 15,85 euro apmērā, un tām kompensēs ceļa izdevumus ne vairāk par 20 euro mēnesī. Finanšu ministrija un Valsts kanceleja iebilda pret šādu tarifu, jo, ja to pārrēķinātu mēnešalgā, tā sasniegtu 2451 euro, kas ir lielāka nekā ministrijas valsts sekretāram, tādēļ nav uzskatāma par samērīgu. Diskusiju rezultātā vienojās, ka Labklājības ministrija atlīdzības apmēru komisijas locekļiem, kas nav valsts amatpersonas, noteiks līdzvērtīgi valsts un pašvaldību amatpersonām noteiktajām atalgojuma likmēm par līdzīgas specifikas darbu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas regulē valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu.


  3.    Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” iebildumiem pret Labklājības ministrijas papildinājumu Noteikumu projekta anotācijā par komisijas izveidi pirmajā reizē, nosakot, ka sastāvā iekļaus konkrētas organizācijas. K.Zonberga norādīja, ka tā nav laba prakse un ir pretrunā ar brīvas konkurences un labas pārvaldības principiem veidot pozitīvus priekšnosacījumus atsevišķām organizācijām. Jo tās iekļaujot Ministru kabineta noteikumos, netiek dota iespēja citām organizācijām atklāta konkursa kārtībā pretendēt uz darbību komisijā. Turklāt nav korekti ministrijai noteikt obligātu pienākumu konkrētajām organizācijām būt komisijas locekļiem, iepriekš nenoskaidrojot, to vēlmi un iespējas darboties komisijā. Diskusiju rezultātā vienojās, ka pirmajā reizē, lai nodrošinātu komisijas darbības uzsākšanu nekavējoties, Labklājības ministrija piemēros ātrāku procedūru, vienlaikus nodrošinot atklātu konkursu, neiekļaujot konkrētas organizācijas.