Latvijas pilsoniskā aliance
  • “Satori” radošā nometnei

    Biedrības “Ascendum” interneta žurnāls “Satori.lv” izsludina pieteikšanos ikgadējai “Satori” autoru radošajai vasaras nometnei, kas četras dienas, no 10. līdz 13. augustam, notiks mākslinieku rezidenču centrā “Serde” Aizputē. Šogad nometnē būs iespējama dalība dzejas, prozas vai publicistikas virzienā, uz ko aicināti pieteikties gan “Satori.lv” jau rakstošie autori, gan jaunie autori no Aizputes un Kurzemes reģiona.

    Nometnes dalībnieki tiks mudināti savus radošos darbus veidos, reflektējot par kopīgu tēmu – recepte, ar to domājot receptes šī vārda plašākajā nozīme – ēdienu vai zāļu receptes, panākumu receptes un dzīves receptes, valsts nākotnes receptes un receptes kā mākslas darba radīšanas tehnoloģiju pierakstu.

    Savu dalību var pieteikt līdz 30. jūnijam, sūtot uz satori@satori.lv virzienu, kurā autors vēlas darboties (proza/dzeja/publicistika), kā arī jāpievieno neliela motivācijas vēstule, kurā izklāstīts, ar kādu mērķi vēlas piedalīties nometnē un ko plāno paveikt (uzrakstīt) tās laikā. Vairāk informācijas var atrast šeit.