Latvijas pilsoniskā aliance
  • Sievietes balsis ir pārāk skaļas, lai tās ignorētu

    European Women’s Lobby (EWL) rīkoja augsta līmeņa konferenci “Istanbul Convention: What policies transform commitments into reality?”, kā galveno projektu izcēla “Skaļi and vienoti, lai izbeigtu vardarbību pret sievietēm un meitenēm.”, sadarbībā ar Eiropas Padomi. Pasākums notika 6. decembrī Briselē. Vairāk informācijas var atrast šeit.