• Skolēni organizē sporta aktivitātes

  03.05.2017. biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) kampaņas „Mazais 100 – gades pilsonis” ietvaros Rīgas 66.speciālā vidusskolas 6.a klases skolēni organizēja savu pilsonisko iniciatīvu - sporta aktivitātes skolēniem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos vai izmantojot rollatorus.

  Pēc tikšanās ar nevalstiskās organizācijas „Fonds Sabiedrībai“ pārstāvi 6.a klase vienojās, ka tās devums sabiedrībai būs sporta aktivitāšu sarīkošana savas skolas bērniem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos vai izmantojot rollatorus. Skolā mācās salīdzinoši daudz šādu skolēnu un katram no viņiem ir savas fizisko spēju robežas, tādejādi bija jāizvēlas sporta aktivitātes, kuras iespējams pielāgot katram bērnam individuāli. Sporta zālē tika izveidoti 11 sporta aktivitāšu punkti. Katru no aktivitātēm vadīja viens vai divi 6.a klases skolēni.


  Aizrautīgi darbojoties nemanot pagāja nepilnas trīs stundas. Skolēni redzēja dažādas situācijas, viņiem pašiem bija jāpieņem lēmumi, kā katru no aktivitātēm pielāgot katram bērnam. Noslēgumā visi dalībnieki saņēma salduma balviņas enerģijas atjaunošanai un krāsainos balonus.

  Pats svarīgākais bija pozitīvās emocijas un prieks bērnu sejās. Savukārt organizatori varēja aizdomāties par to cik maz ir vajadzīgs, lai kāds varētu justies laimīgs un priecīgs. Ne vienmēr mēs ikdienā novērtējam to, kas katram no mums jau ir.
  Organizatori saņēma pateicības vārdus arī no bērnu asistentiem. Sportiskajās aktivitātēs piedalījās deviņpadsmit skolēnu.
  Prieks, ka izskanēja ieteikums šādu sporta dienu sarīkot arī nākošajā mācību gadā.

  Aprīļa mēnesī kampaņas “Mazais 100-gades pilsonis” ietvaros Rīgas nevalstiskās organizācijas devās uz Rīgas skolām, lai informētu un ieinteresētu skolēnus kļūt pilsoniski aktīviem. Savukārt skolēni aprīlī, maijā un jūnijā paši veiks kādu iniciatīvu.
  Kampaņas “Mazais 100-gades pilsonis” ietvaros tiek veicināta jauniešu izpratne par pilsoniskā aktīvisma nozīmi sagaidot Latvijas simtgadi.  Projekts iekļauts Latvijas valsts simtgades Rīgas programmā. Latvijas valsts simtgades Rīgas programmas pasākumi tiek īstenoti ar Rīgas pašvaldības finansiālu atbalstu.