Latvijas pilsoniskā aliance
  • SLO tikšanās par ziedojumu kritumu 2018.gadā

    06.06.2018. notika sabiedriskā labuma vadošo organizāciju apaļā galda sanāksme, lai kopīgi pārrunātu par sagaidāmo ziedojumu apjoma būtisku samazināšanos sabiedriskā labuma organizācijām 2019.gadā, iespējamajiem risinājumiem īstermiņā un ilgtermiņā.