• Sniedz savu ieguldījumu Daugavpils jauniešu informatīvā portāla izveidē

    Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA" ievieš projektu "JAUNIEŠI JAUNIEŠIEM", kura galvenais mērķis ir izveidot vienotu jaunatnes informācijas un konsultāciju sistēmu - Interneta portālu Daugavpils jauniešiem. Daugavpils pilsētas un rajona jauniešu organizācijas, kā arī pulciņi/klubi (mērķauditorija-bērni un jaunieši 10-25 gadu vecumā) tiek lūgti sūtīt informāciju par savu organizāciju latviešu, krievu un angļu valodās kopā ar bildēm uz odinvita@apollo.lv vai nataljadem@yahoo.de līdz 16.09.2007.
    Vairāk par projektu un organizācijām iesūtāmo informāciju lasi šeit.