Latvijas pilsoniskā aliance
  • Šonedēļ Eiropas Parlaments lems par atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai

    Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) ir izstrādājusi un apstiprinājusi rezolūciju, kuru skatīs šonedēļ Eiropas Parlamenta plenārsēdē. Rezolūcijā LIBE aicina izveidot Eiropas vērtību instrumentu, lai atbalstītu pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina Eiropas Savienības pamatvērtības vietējā un valsts līmenī. Šim instrumentam būtu tādi paši mērķi kā Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentam, kurš šobrīd atbalsta demokrātijas veicināšanu trešajās valstīs.
    Arī Latvijas nevalstiskās organizācijas ir aicinātas iesaistīties pilsoniskās sabiedrības interešu aizstāvībā un sazināties ar Eiropas Parlamenta deputātiem, paužot atbalstu šāda instrumenta izveidei jaunā daudzgades finanšu shēmas ietvaros. Vairāk informācijas par iespēju iesaistīties šeit.