Latvijas pilsoniskā aliance
 • Stiprina jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu

  Biedrība „Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija” īstenoja projektu “Mēs Latvijai 2017”. Konkursā – festivālā “Mēs Latvijai 2017” kopīgi piedalījās dažādu tautību, t.sk. arī latviešu bērni un jaunieši, katrs rādot savas tautas kultūru un iepazīstot citu tautu kultūru.

  Bez tam festivāls/konkurss ir stimulējis dalībniekus aktīvāk iepazīt savas nacionālās piederības kultūras mantojumu, aktivizējis bērnu un jauniešu izglītošanos kultūras jomā, tā nodrošinot piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi kultūras daudzveidību, stiprinot jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai ilgtermiņā.

  Dalībnieki no sociāli neaizsargātām grupām ir guvuši pārliecību, ka var darboties vienlīdzīgi ar citiem vienaudžiem. Festivāla dalībnieki ir attīstījuši iemaņas starpkultūru komunikācijā, izpratni par līdzīgo un atšķirīgo dažādu tautu tradīcijās, ieražās un kultūras izpratnē  apzinoties savu lomu un atbildību Latvijas mantojuma saglabāšanā un nākotnes Latvijas veidošanā.

  Piedalījās kolektīvi no Rīgas, Bauskas, Rundāles novada, Olaines, Liepājas. Kopumā varēja redzēt moldāvu, ukraiņu, baltkrievu, krievu, latviešu, vācu, poļu,  ebreju, ķīniešu, armēņu kultūru bērnu un jauniešu kolektīvu priekšnesumā. Koncerta daļa izskanēja kā krāšņa dažādu tautību dziesmu, deju un tērpu parāde. Turklāt noslēgumā kopīgi skanēja konkursa -  festivāla himnas atskaņojums, ko īpaši šim notikumam radījuši dzejniece Eva Mārtuža un komponists Arnis Miltiņš. Projekts kopumā ir nozīmīgs ieguldījums bērnu un jauniešu nākotnē ilgtermiņā.


  Projekts ir īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialogu jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets