Latvijas pilsoniskā aliance
  • Projektu konkurss par dzimuma līdztiesībām

    Tiek aicināts iesniegt projektus, kas risinātu dzimumu līdztiesību. Iesniegšanas termiņš ir 22.02.2018. līdz plkst. 17.00 (pēc Briseles laika). Tā mērķis ir atbalstīt projektus, ko veic dalībvalstis, kuras analizē pastāvošās atšķirības starp dzimumiem un izstrādā efektīvus pasākumus to novēršanai.
    Vairāk informācijas var atrast šeit.