Latvijas pilsoniskā aliance
 • Tiekamies “Reģiona NVO izaugsmei un attīstībai” samitā!

  Jau 09.09.2015. Doles Tautas namā, Ķekavā norisināsies samits „Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”.Samita mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības pašorganizēšanos Rīgas reģionā, sniedzot noderīgu informāciju un zināšanas par NVO darbībai būtiskām jomām -  līdzdalība, projektu vadība, organizācijas tēla veidošana, resursu apzināšana un radošuma izmantošana organizāciju darbā.

  NVO samits pulcēs aptuveni 100 dalībniekus no visa Rīgas reģiona un būs labs sākums jaunām un turpinājums iesāktai sadarbībai starp organizācijām reģionā iesaistot iedzīvotājus, risinot sabiedrībai aktuālus jautājumus un īstenojot kopīgus projektus.

  Samitu īsteno biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) sadarbībā ar Ķekavas pagasta kultūras centru un Kultūras ministriju.

   

  Samits tiek īstenots līdzdarbības līguma Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā (līguma Nr. 5.1.-8-41) ietvaros, kas parakstīts starp Latvijas Pilsonisko aliansi un Kultūras ministriju, finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

   

  Pielikumi