Latvijas pilsoniskā aliance
  • Tiks novērtēta Latvijas pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja

    18.12.2017. notiks jau divdesmit pirmā pilsoniskās sabiedrības Latvijā ilgtspējas indeksa novērtēšanas ekspertu diskusija. Ziņojuma sagatavošanu veic biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”, kas ir ASV Starptautiskās attīstības aģentūras (USAID) partneris kopš 2005.gada. Indekss analizē septiņus rādītājus: tiesiskā vide, organizatoriskā kapacitāte, finansiālā dzīvotspēja, aizstāvība, pakalpojumu sniegšana, infrastruktūra un publiskais tēls.