Latvijas pilsoniskā aliance
  • Tikšanās ar jauno Kultūras ministrijas valsts sekretāri

    09.02.2018. biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore Kristīne Zonberga tikās ar jauno Kultūras ministrijas valsts sekretāri Daci Vilsoni un Valsts sekretāres vietnieci starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Initu Pauloviču, lai pārrunātu nevalstiskā sektora situāciju, tai skaitā aktuālās problemātikas, kā arī 2018.gada prioritāros jautājumus.