• Turpinās informācijas iegūšana pētījumam par NVO sektoru

  Pagājušās nedēļas sākumā notika intervija ar Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vecāko konsultanti, lai noskaidrotu komisijas sadarbības pieredzi ar NVO. Konsultante minēja komisijas pieredzi dažādu viedokļu paudēju iesaistē diskusijās par likumprojektiem. Viedokļu paudēji par konkrēto jautājumu tiek aicināti, ja:


  ⦁    iepriekš publiskajā telpā ir komentējuši notiekošo par komisijā skatāmo jautājumu;
  ⦁    komisijiai ir pauduši vēlmi piedalīties likumprojekta izstrādē;
  ⦁    ir iepriekš komisijai snieguši viedokli par likumprojektu;
  ⦁    ir iepriekš snieguši atzinumu valdības līmenī par konkrēto likumprojektu.


  Komisijas konsultante minēja vairākus piemērus, kad ir virzītas izmaiņas likumā, pamatojoties uz iedzīvotāju vai NVO iesniegumiem.
  Nedēļas noslēgumā (23.05.2013.) notika eLPA organizēta fokusa grupas intervija par aktualitātēm NVO sektorā Valmierā. Diskusijā piedalījās dažādu Valmieras organizāciju vadītāji, kas darbojas biedrībā vai nodibinājumā jau vairākus gadus. Atziņas, kas gūtas intervijas laikā papildus galvenajai informācijai:
  1.    nepieciešamas izmaiņas sabiedriskā labuma organizāciju statusa piešķiršanas kārtībā, lai izvairītos, ka tas tiek piešķirts pseido sabiedriskā labuma darbībai;
  2.    nepieciešamas izmaiņas kārtībā, kas ļauj publiskajai pārvaldei deleģēt tās uzdevumums biedrībām un nodibinājumiem, jo šobrīd deleģēšana notiek maz.
  Intervijās sniegtā informācija tiks izmantota pētījumā par NVO sektoru Latvijā, kas būs pieejams šī gada nogalē. Jau tuvākajā laikā fokusa grupas intervijas notiks Daugavpilī un Talsos.


  Projekts „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.