Latvijas pilsoniskā aliance
 • Vai Tu zini, kas ir Vispasaules NVO diena?

  Vispasaules nevalstisko organizāciju (NVO) diena ir starptautiska svinību diena, kas tiek atzīmēta katru gadu 27. februārī. Lai gan Vispasaules NVO dienas ideja dzima Latvijā, kā tradīciju to atzīmē daudzās valstīs dažādos kontinentos, ne tikai Latvijā. Šajā dienā tiek īpaši izcelta NVO misija vietējā, nacionālā vai starptautiskajā līmenī:
  •    NVO kopīgi sniedz cilvēkiem iespējas uzlabot savu un citu sabiedrības locekļu dzīves kvalitāti, tiem profesionāli pašapliecināties un augt kā personībām;
  •    NVO rūpējas par cilvēku drošību, labsajūtu, dabu un cilvēces nākotni;
  •    NVO palīdz veidot politiku, attīstīt ekonomiku, sniegt sociālos pakalpojumus, darboties dabas aizsardzībā, palīdz kopt kultūras tradīcijas, ir ievērojami paplašinājušas labdarībā iesaistīto cilvēku loku;
  •    NVO nodrošina darba vietas cilvēkiem un aicina līdzcilvēkus būt pilsoniski aktīviem un iesaistīties dažādos sabiedriski nozīmīgos procesos.
  Šajā īpašajā dienā tiek svinēti NVO sasniegumi, ieguvumi, kā arī pieminēts, ka arī mazās organizācijas gūst ievērību, tās iedvesmo cilvēkus un veicina ciešāku sadarbību starp NVO. Turklāt, ja NVO būtu valsts tā būtu piektā lielāka ekonomika pasaulē.

  Svinēsim kopā Vispasaules NVO dienu!