• Vai zini, cik aktīvs pilsoniskās sabiedrības pārstāvis esi Tu?

    Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse pateicas ikvienam, kas aizpildīja aptauju un noskaidroja savu pilsoniskās līdzdalības indeksu! Iegūtie dati liecina, ka Latvijas iedzīvotājiem ir vidēja līdzdalības intensitāte. Iedzīvotāji atbalsta vairākas līdzdalības formas, dažās ir piedalījušies un pat kādu no tām ir organizējuši. Lai gan dati būtiski neatšķiras, tomēr var secināt, ka Rīgas iedzīvotāji ir mazliet kūtrāki nekā pārējie Latvijas iedzīvotāji, sievietes nedaudz aktīvākas nekā vīrieši un pensijas vecuma iedzīvotāji iesaistās vairāk nekā pārējie. Tomēr veiktā aptauja ir pilotpētījuma daļa, tāpēc iegūtos datus nevar vispārināt.
    Aptaujas mērķis bija novērtēt Latvijas iedzīvotāju pašu ierosinātu, organizētu un pārvaldītu līdzdalību ekonomiskajos, sociālajos, kultūras un politiskajos procesos, lai pozitīvi ietekmētu savu dzīvi. Plānots, ka šāda aptauja tiks veikta reizi divos gados.

    Sabiedrības līdzdalības indekss ir projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” aktivitāte, ko īsteno Latvijas Pilsoniskā alianse. Projekts tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.