Latvijas pilsoniskā aliance
 • Valdība vienojas par EEZ finanšu instrumentu finansējuma piešķiršanu

  14.12.2017. tika parakstīts Latvijas – Norvēģijas valdību memorands par Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014. – 2021. gadā. Memorands paredz, ka Latvijai turpmākajos gados būs pieejams finansējums 102,1 miljona eiro apmērā, kas ir par 29,15 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekš. Tai pat laikā Latvijas valdība demokrātijas stiprināšanai lēmusi piešķirt mazāk nekā iepriekšējā periodā, kas liek uzdot jautājumu, vai demokrātiskā valstī demokrātija nav prioritāte?

   

  Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” vērš uzmanību, ka, parakstot memorandu šādā redakcijā, Latvijas valdība ir atkāpusies no vienošanās, kas tika panākta 2016.gada 20.decembrī Ministru kabineta sēdē, kad valdība informatīvajā ziņojumā ierakstīja solījumu, ka EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros finansējums NVO fondam, kas pārdalīs naudu demokrātijas stiprināšanai, būs vismaz līdzšinējā apjomā, kas ir aptuveni 10 miljoni euro. Vēlāk - 2017.gada 24.maija Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē Finanšu ministrija prezentēja donoru piedāvājumu, norādot, ka donori aicina pilsoniskajai sabiedrībai caur NVO fondu novirzīt vairāk jeb 11 miljonus euro. Tomēr, neskatoties iepriekš minētajiem faktiem, 14.12.2017. parakstītajā memorandā iekļauts finansējuma piešķīrums NVO fondam tikai 8,5 miljonu euro apmērā.


  Šāda valdības rīcība rada bažas par apzinātu pilsoniskās sabiedrības vājināšanu, jo ārvalstu donoru finansējuma samazinājums nav vienīgais finanšu avots, kas ticis būtiski ierobežots pēdējo gadu laikā, tieši tāpat kā tas tiek darīts tādās valstīs kā Polija un Ungārija. Tā piemēram, nodokļu politikas reformas ietvaros tika ierobežotas fizisko un juridisko personu ziedošanas iespējas nevalstiskajām organizācijām, Finanšu ministrija nemitīgi rada risinājumus, kā ierobežot nevalstisko organizāciju tiesības nodarboties ar saimniecisko darbību, kā arī Nacionālajam NVO fondam netiek piešķirts finansējums tādā apjomā, kādā tas nostiprināts politikas plānošanas dokumentos.


  Situācijā, kad demokrātiskas vērtības ir apdraudētas visā pasaulē, ir īpaši svarīgi Latvijas valdībai nodrošināt resursu pieejamību nevalstiskajam sektoram, kas ir demokrātijas stūrakmens. Tādēļ biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” aicina Latvijas valdību nodrošināt, ka finanšu avoti nevalstiskajām organizācijām netiek samazināti un ierobežoti, kā arī nodrošināt, ka EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros NVO fondam tiek piešķirts finansējums vismaz 10 miljonu euro apmērā, starpību sedzot ar valsts līdzfinansējumu, kā to nosaka donoru prasības.