Latvijas pilsoniskā aliance
 • Vangažos popularizēta ukraiņu kultūra un tradīcijas

  Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" projekta “Iepazīstam dažādas tautas” galvenais mērķis bija izglītot bērnus un jauniešus par dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, tā sekmējot starpkultūru dialoga attīstību, kā arī iepazīstināt iedzīvotājus ar ukraiņu ziemassvētku tradīcijām, tā saglabājot ukraiņu identitāti un kultūras mantojumu dzīvojot Latvijā, vienlaikus sekmējot ukraiņu pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai un citu tautību cilvēku izpratni par ukraiņu kultūru un tradīcijām tā stiprinot dialogu un savstarpējo sapratni.  Nozīmīgākās aktivitātes projekta gaitā bija dienas nometne „Raibā draugu pulkā” un sarīkojums „Svētā Mikolaja svētki”.


  Projekta īstenošanas rezultātā:

  1) bērni un jauniešu ir iepazinuši četru dažādu tautu nacionālās bagātības – kultūru, tradīcijas, valodu.

  2) Ukrainas vieskolektīva dalība nodrošināja iespēju arī pašiem ukraiņiem, kuri dzīvo Latvijā, papildināt savas zināšanas, saglabāt savu kultūru un tradīcijas pilnvērtīgāk.

  3) Citu tautību cilvēki ir iepazinuši ukraiņu ziemassvētku tradīcijas, kultūru, varējuši paši izzināt, iepazīt un apgūt prasmes ukraiņu rokdarbos un tautas mākslā, tā stiprinot izpratni.

  4) Ukraiņu kultūra un tradīcijas ir popularizētas un demonstrētas plašai sabiedrībai.    

  Kopīgās aktivitātēs gan dienas nometnē, gan Svētā Mikolaja svētkos, iesaistot dažādu tautību  bērnus un jauniešus, pieaugušos, izveidota pozitīva saskarsme un kontakti, nodrošināta pieredzes un zināšanu pārņemšana un paaugstināšana, tā veicinot sadarbības procesus ilgtermiņā. Tas ir stimulējis dalībniekus aktīvāk iepazīt arī savas nacionālās piederības kultūras mantojumu, aktivizējis bērnu un jauniešu izglītošanos kultūras jomā, tā nodrošinot piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, tās kultūras daudzveidību, stiprinot jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai.

  Projekts balstās uz ilgtspējīgu sadarbības veidošanu starp 2 valstu (Latvijas un Ukrainas) NVO, kā arī plašu sabiedrības informēšanu par ukraiņu kultūru un tradīcijām.

   


  Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.