• Vispasaules NVO diena

  Pirms sešdesmit trim gadiem 27. februārī Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijā tika ieviesta definīcija – “starptautiskā nevalstiskā organizācija”, kas nozīmēja NVO sektora atzīšanu. Pirms trīs gadiem tika izveidota iniciatīva – Pasaules NVO diena. Šī diena ir veltīta visām pasaules nevalstiskajām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai izceltu to nopelnus sabiedrības labā.
  Vispasaules NVO diena ir starptautisks simbols, kas atspoguļo pasaules NVO vērtības, centienus un rezultātus, kas vērsti uz brīvības, sabiedrības balss, rūpēm par cilvēku drošību, rūpēm par izpostītām valstīm, rūpēm par dabu, rūpēm par cilvēces mantojumu, rūpēm par cilvēces nākotni un tās vērtībām atzīšanu.
  Lai pievērstu uzmanību šai dienai - Latvijas Pilsoniskā alianse ir izstrādājusi vairākas infografikas, lai informētu par Vispasaules NVO dienas mērķiem, misiju un iesaisti. Decembra mēnesī tiks arī publicēts informatīvs video par Vispasaules NVO dienas būtību. Ar infografikām var iepazīties pielikumā.

   

   

  Aktivitāte ir projekta „NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī” aktivitāte un to finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu „NVO fonds” administrē Sabiedrības integrācijas fonds.