• Ziņojums par elektroniskās aptaujas sabiedrības līdzdalības indeksa noteikšanai aprobāciju

  Latvijas Pilsoniskā alianse  no maija līdz decembrim aicināja aizpildīt Sabiedrības līdzdalības indeksu (www.lidzdaliba.lv), kuras mērķis ir novērtēt Latvijas iedzīvotāju pašu ierosinātu, organizētu un pārvaldītu līdzdalību ekonomiskajos, sociālajos, kultūras un politiskajos procesos ar mērķi pozitīvi ietekmēt savu dzīvi.

  Aptaujā tiek novērtēta individuālā pilsoniskā līdzdalība. Iedzīvotāju individuālās pilsoniskās līdzdalības novērtējumu skaitliski ataino līdzdalības indekss. Līdzdalības indekss norāda uz iedzīvotāju iesaisti 11 līdzdalības formās, kā arī uz šīs iesaistes intensitāti. Lai apkopotu indeksā iegūtos datus ir izstrādāts ziņojums par elektroniskās aptaujas sabiedrības līdzdalības indeksa noteikšanai aprobāciju, ar kuru var iepazīties pielikumā.

   

  Sabiedrības līdzdalības indekss ir projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” aktivitāte, ko īsteno Latvijas Pilsoniskā alianse. Projekts tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu (Projekta Nr.2012.EEZ/INP/01). Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

  www.eeagrants.org www.sif.gov.lv www.eeagrants.lv

  Pielikumi