LATVIJAS
PILSONISKĀ
ALIANSE


- LIELĀKĀ ORGANIZĀCIJA LATVIJĀ
PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS UN 
DEMOKRĀTIJAS IZAUGSMEI


Iznācis 01.12.2023. ziņu izdevums
01.12.2023
Novembra Memoranda padomes sēdē apskatīti ES un starptautisko darbību jautājumi
01.12.2023
LPA aicina organizācijas uz tikšanos par sabiedrības līdzdalības jauno regulējumu
01.12.2023
LPA piedalās konferencē “Nevalstiskās organizācijas kā sabiedrības noturības katalizators: ko māca Latgales piemērs?”
01.12.2023
Jāstiprina tolerance un jāveicina savstarpēja cieņa: atziņas no diskusijas par ES vērtībām un ES nākotni
01.12.2023
Noslēdzošajā Demokrātijas viktorīnā uzvar komanda “Tauki”
01.12.2023