Līdzdalība. Padoms. Aktīvisms.

Līdzdalība. Padoms. Aktīvisms. (L.P.A.) sniedz pieeju noderīgiem pilsoniskā aktīvisma, sabiedrības līdzdalības un politiskā dialoga resursiem (resursu datu bāze), informē par aktualitātēm pilsoniskās sabiedrības jautājumos, tai skaitā likumdošanā, kā arī kalpo kā platforma, kurā var aicināt sabiedrības pārstāvjus uz solidāru rīcību un iesaistīties kādā pilsoniskā aktivitātē.