LATVIJAS
PILSONISKĀ
ALIANSE


- LIELĀKĀ ORGANIZĀCIJA LATVIJĀ
PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS UN 
DEMOKRĀTIJAS IZAUGSMEI


Vēstulē aicinām valdību rast atbalsta risinājumus NVO
06.04.2020
Iznācis 03.04.2020 NVO ziņu izdevums
03.04.2020
Notikusi European Civic Forum padomes sēde
03.04.2020
Eiropas nacionālo platformu darba grupas sanāksme
03.04.2020
Aizvadīta LPA tikšanās ar NVO pārstāvjiem par Covid-19 ietekmi uz sektoru
03.04.2020
Aicinām turpināt atbalstīt NVO!
03.04.2020