Latvijas Pilsoniskā alianse

– lielākā organizācija Latvijā pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas izaugsmei