Latvijas Pilsoniskā alianse          

– lielākā organizācija Latvijā

pilsoniskās sabiedrības un

demokrātijas izaugsmei