Atlasīt ziņas -
Atlasīt
Iznācis 12.08.2022. ziņu izdevums
12.08.2022
Ko politiskās partijas sola pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas jomā?
12.08.2022
Aicinām organizācijas piedalīties pētījumā NVO ietekmes novērtēšanas metodoloģijai
12.08.2022
LPA aktualitātes no 25. jūlija līdz 5. augustam
12.08.2022
LPA uzsāk darbu pie platformas “ASNS” resursu piesaistei NVO izaugsmei
12.08.2022
LPA turpmākajos 3 gados īstenos aktivitātes pilsoniskās sabiedrības noturībspējas stiprināšanai
12.08.2022
Notiks vasaras nometne “NVO loma sabiedrības noturības veidošanai: drošība, rīcībspēja un izaugsme”
12.08.2022
LPA komandai pievienojas praktikante
12.08.2022
Izvēlēti balvas “Cilvēka izaugsmei” 2022. gada laureāti
12.08.2022
Turpinās akcija “Caur saulespuķēm sasauksimies Ukrainas atbalstam”
12.08.2022
Biedrības un nodibinājumi aicināti pieteikties Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda parakstīšanai
12.08.2022
Aicina pieteikties darbam konkursa “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” vērtēšanas komisijā
12.08.2022
Zināmi noslēdzošā stratēģisko projektu konkursa rezultāti
12.08.2022
Sabiedrība par atklātību – Delna aicina iepazīties ar pašvaldību atklātības indeksu 2022
12.08.2022
Izsludināta pieteikšanās sociālās uzņēmējdarbības konkursam
12.08.2022